07/12/2021 08:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thục trung kỳ 3
蜀中其三

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 20:25

 

Nguyên tác

渚遠江清碧簟紋,
小桃花繞薛濤墳。
朱橋直指金門路,
粉堞高連玉壘雲。
窗下斫琴翹鳳足,
波中濯錦散鷗群。
子規夜夜啼巴樹,
不並吳鄉楚國聞。

Phiên âm

Chử viễn giang thanh bích điệm văn,
Tiểu đào hoa nhiễu Tiết Đào phần.
Chu kiều trực chỉ Kim Môn lộ,
Phấn điệp cao liên Ngọc Luỹ vân.
Song hạ phá cầm kiều phượng túc,
Ba trung trạc cẩm tán âu quần.
Tử quy dạ dạ đề Ba thụ,
Bất tịnh Ngô hương Sở quốc văn.

Dịch nghĩa

Bến xa sông đẹp như một chiếc chiếu hoa sặc sở
Hoa những cây tiểu đào vây quanh mộ của Tiết Đào
Cầu Chu đi thẳng là đến đường Kim Môn
Tường vôi cao tận mây núi Ngọc Luỹ
Dưới song đập đàn, chim phượng đứng ngẩng đầu
Giặt gấm trên sóng, đàn chim âu bay tán loạn
Chim tử quy đêm đêm kêu trên cây đất Ba Thục
Không kể xứ Ngô đất Sở đều nghe được.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bến rất xa sông dài rực rở
Đào rơi hoa phủ mộ Tiết Đào
Ngõ Kim Môn, cầu Chu trực mở
Ngọc Lũy xanh, tường lẫn mây cao
Phượng ngẩng đầu bên song đàn vỡ
Gấm giặt trong bỡ ngỡ sóng trào
Hồn tử quy về theo huyết vỡ
Đất Sở Ngô còn ngỡ giọng gào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Thục trung kỳ 3