16/07/2024 14:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương Huế

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 12/10/2020 11:25

 

Còn ai
thuộc nửa câu Kiều
Để thương
Để khóc
bao nhiêu đoạn trường
Trông về
núi Ngự
sông Hương
Tàn phai hương sắc
đầy
thương tích buồn!

Tiếc thương
một
dải Thu Bồn
Hình hài lở lói nát hồn Huyền Trân!
Kinh thành
lũ lụt về dâng
Khúc Nam ai
nặng
mấy tầng sầu thêm!?
Huyền Trân công chúa (1287-1340) là con gái của vua Trần Nhân Tông. Năm 1306, Huyền Trân được gả cho vua Chiêm Thành là Chế Mân để đổi lấy dải đất từ sông Gianh tới sông Thu Bồn ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Thương Huế