27/06/2022 03:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới


Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 10/03/2008 22:34

 

Nguyên tác

닭 개 짐승조차도 꿈이 있다고
이르는 말이야 있지 않은가,
그러하다, 봄날은 꿈꿀 때.
내 몸에야 꿈이나 있으랴,
아아 내 세상의 끝이여,
나는 꿈이 그리워, 꿈이 그리워.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Loài vật nghe đâu cũng mơ màng
Người đời nói vậy, đúng hay chăng
Khi ngày xuân đến, giấc mơ đến
Hỡi cái đời tôi, mơ có chăng
A, a, thế giới tận cùng
Giấc mơ, tôi nhớ vô cùng, giấc mơ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Mơ