28/05/2023 07:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai ngang ba phết

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:11

 

Hai ngang ba phết,
Em không biết em hỏi lại anh.
Từ Hà Nội cho tới kinh thành,
Quan sầu dân thảm hỏi anh chữ gì?
- Hai ngang ba phết là chữ thất.
Thất là thất thủ kinh đô,
Quan sầu dân thảm vì mưu đồ ông Quận[1] thâm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Tức là Nguyễn Văn Tường. Ông và Tôn Thất Thuyết là hai bậc đại thần của nhà Nguyễn, dưới triều vua Hàm Nghi. Hai người có hai chủ trương đối lập trong thái độ với thực dân Pháp, Nguyễn Văn Tường chủ trương hàng giặc, Tôn Thất Thuyết chủ trương chiến đấu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai ngang ba phết