22/05/2024 12:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề thi hậu
題詩後

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 07:47

 

Nguyên tác

二句三年得,
一吟雙淚流。
知音如不賞,
歸臥故山秋。

Phiên âm

Nhị cú tam niên đắc,
Nhất ngâm song lệ lưu.
Tri âm như bất thưởng,
Quy ngoạ cố sơn thu.

Dịch nghĩa

Ba năm mới làm được hai câu,
Ngâm lên một tiếng, hai dòng lệ rơi không cầm được.
Người tri âm nếu không cùng thưởng thức,
Thì mùa thu sang ta về núi cũ nằm.

Bản dịch của Hải Đà

Hai câu đằng đẵng ba năm thức
Ngồi đọc rưng rưng lệ ứa thầm
Tri kỷ, đâu còn ai thấu hiểu
Lên non thu ngủ, gối trăng nằm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Đề thi hậu