07/08/2020 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trách người cầm lái không minh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 21:57

 

Trách người cầm lái không minh,
Bỏ thuyền vơ vẩn giữa ghềnh bơ vơ.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trách người cầm lái không minh