25/03/2023 15:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ ngự chế “Bái yết Sơn lăng cảm thành”

Tác giả: Thân Nhân Trung - 申仁忠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 05/09/2012 17:00

 

Phiên âm

Đế lý xuân quang vạn vật nghiên
Tình trang ngạn thụ đạm nồng yên
Hoan nghênh hoa thảo hoà phong lý
Hoàn củng sơn hà lạc chiếu biên
Quản thược hoan nhân dân chí duyệt
Viên lăng ngưng vọng thánh tâm huyền
Tiểu thần hữu hạnh bồi loan giá
Từ hiếu trừng chiêm đãng đãng thiên

Dịch nghĩa

Cảnh xuân quê vua: Vạn vật tươi đẹp
Cây bên bờ nắng dọi, khói toả mịt mùng
Cỏ hoa hoà trong gió, hân hoan chào đón
Sông núi bên ánh chiều buông, vây chầu
Đàn sáo vui vẻ thảnh thơi, lòng dân mừng rỡ
Đăm đăm nhìn lăng tẩm, lòng vua bâng khuâng
Tiểu thần may được đi theo xa giá
Tấm lòng từ hiếu lắng đọng, ngắm trời mênh mông

Bản dịch của Trần Lê Văn

Quê vua xuân sắc đẹp vô song
Bờ nước ngàn cây khói nhạt nồng
Cùng gió, cỏ hoa mừng đón đợi
Trong chiều, sông núi thảy chầu trông
Lắng nghe nhạc khúc, dân vui dạ
Lặng ngắm Sơn lăng, vua thoả lòng
Tuỳ giá, tiểu thần may kịp bước
Bề trên từ hiếu: trời mênh mông
Nguồn: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, Kỷ niệm lần thứ 500 năm mất Thân Nhân Trung, Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử - văn hoá Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang xuất bản, 2000
Nguồn: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, Kỷ niệm lần thứ 500 năm mất Thân Nhân Trung, Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử - văn hoá Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang xuất bản, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thân Nhân Trung » Phụng hoạ ngự chế “Bái yết Sơn lăng cảm thành”