02/10/2022 18:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối liên điếu Bùi Viện
對聯弔裴援

Tác giả: Bùi Văn Dị - 裴文異

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2020 08:03

 

Nguyên tác

吞聲猶草燈前疏;
濟志難酬海外遊。

Phiên âm

Thôn thanh do thảo đăng tiền sớ;
Tế chí nan thù hải ngoại du.

Bản dịch của Phan Trần Chúc

Thoi thóp sớ dâng còn để lại;
Vẫy vùng chí lớn vội đem đi.
Nguồn: Đào Đức Chương, “Lịch sử bang giao Việt-Mỹ dưới thời nhà Nguyễn”, Tập san Việt học, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Văn Dị » Đối liên điếu Bùi Viện