09/12/2022 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn Trà Tu tú tài lão tiên chủ
挽茶須秀才老先主

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/06/2016 16:55

 

Nguyên tác

噫故州杖屨典型吾文執無復存者,
噫他日釜鐘悲感吾雙契其將若何?

Phiên âm

Y cố châu trượng lũ điển hình[1] ngô văn chấp vô phục tồn giả,
Y tha nhật phủ chung bi cảm[2] ngô song khế kỳ tương nhược hà?

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Than ôi, châu xưa "trượng lũ điển hình" người giúp đỡ văn chương không còn nữa,
Sao đành ngày nọ "phủ chung bi cảm" bạn đồng song thi phú thế nào đây?
Trà Tu nay thuộc xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập (Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam), NXB Văn hoá thông tin, 2000
[1] Người già mẫu mực.
[2] "phủ" là cái nồi, "chung" là cái chuông; chỉ những nhạc cụ đưa tang ngày xưa. Ý nói: bây giờ phải cảm động thương xót nghe tiếng nhạc khí tiễn đưa ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Vãn Trà Tu tú tài lão tiên chủ