03/12/2022 00:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tài liệu phổ thông cho những người học nịnh
Общее руководство для начинающих подхалим

Tác giả: Vladimir Maiakovsky - Владимир Маяковский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 14/05/2008 11:30

 

Nguyên tác

В любом учреждении
есть подхалим.
Живут подхалимы,
и неплохо им.
Подчас молодежи,
на них глядя,
хочется
устроиться -
как устроился дядя.
Но как
в доверие к начальству влезть?
Ответственного
не возьмешь на низкую лесть.
Например,
распахивать перед начальством
двери -
не к чему.
Начальство тебе не поверит,
не оценит
энергии
излишнюю трату -
подумает,
что это
ты -
по штату.
Или вот еще
способ
очень грубый:
трубить
начальству
в пионерские трубы.
Еще рассердится:
- Чего, мол, ради
ежесекундные
праздники
у нас
в отряде? -
Надо
льстить
умело и тонко.
Но откуда
тонкость
у подростка и ребенка?!
И мы,
желанием помочь палимы,
выпускаем
“Руководство
для молодого подхалимы”.
Например,
начальство
делает доклад -
выкладывает канцелярской премудрости
клад.
Стакан
ко рту
поднесет рукой
и опять
докладывает час-другой.
И вдруг
вопль посредине доклада:
- Время
докладчику
ограничить надо!-
Тогда
ты,
сотрясая здание,
требуй:
- Слово
к порядку заседания!
Доклад -
звезда средь мрака и темени.
Требую
продолжать
без ограничения времени!-
И будь уверен -
за слова за эти
начальство запомнит тебя
и заметит.
Узнав,
что у начальства
сочинения есть,
спеши
печатный отчетишко прочесть.
При встрече
с начальством,
закатывая глазки,
скажи ему
голосом,
полным ласки:
- Прочел отчет.
Не отчет, а роман!
У вас
стихи бы
вышли задарма!
Скажите,
не вы ли
автор “Антидюринга”?
Тоже
написан
очень недурненько.-
Уверен будь -
за оценки за эти
и начальство
оценит тебя
и заметит.
Увидишь:
начальство
едет пьяненький
в казенной машине
и в дамской компанийке.
Пиши
в стенгазету,
возмущенный насквозь:
“Экономия экономии рознь.
Такую экономию -
высмейте смешком!
На что это похоже?!
Еле-еле
со службы
и на службу,
таскаясь пешком,
начканц
волочит свои портфели”.
И ты
преуспеешь на жизненной сцене -
начальство
заметит тебя
и оценит.

А если
не хотите
быть подхалимой,
сами
себе
не зажимайте рот:
увидев
безобразие,
не проходите мимо
и поступайте
не по стиху,
а наоборот.

Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến

Cơ quan nào cũng có dân nịnh
họ làm ăn được, họ sống đàng hoàng
Đôi lúc lớp thanh niên nhòm họ
cũng muốn làm ăn như các chú đàn anh
nhưng len thế nào tới được lòng thủ trưởng
những vị quan trọng đừng hòng câu bằng lối nịnh rẻ tiền
Chẳng hạn như đón thủ trưởng, nhanh chân ra mở cửa
- không nước non gì thủ trưởng vẫn chưa tin-
lãng phí sức thừa thủ trưởng không đánh giá
lại nghĩ bụng anh lăng xăng mở cửa
chẳng qua theo qui chế phải làm
Hoặc giả cách nịnh này thô lỗ quá chừng
Vác kèn thiếu nhi thổi thủ trưởng lên mây
Cáu là đằng khác, thủ trưởng gắt ngay!
- Lũ trẻ cơ quan sao suốt ngày họp đội?
- Đã nịnh phải tinh vi nịnh cho thật khéo!
Những lũ trẻ thơ điều tế nhị học đâu?!
Chúng tôi nóng lòng giúp đỡ đám lau nhau
cho ra cuốn này: “Sách vỡ lòng học nịnh”
Ví dụ như thủ trưởng đọc báo cáo
một dịp phô trương tài trí thạo giấy tờ
Thủ trưởng say sưa nói vài ba giờ
đưa cốc lên, nhấp giọng sa đà, lại nói
Giữa chừng bỗng có tiếng xì xào phản đối
- Hết giờ rồi, rút gọn bản thuyết trình!
Chính lúc này anh lớn tiếng lồng lên:
- Xin có ý kiến!
Bản báo cáo như sao sáng giữa trời đêm
Yêu cầu tiếp tục, thời gian vô hạn độ
Anh hãy tin những lời anh nói đó
Thủ trưởng nghe, để ý, nhớ mặt anh
Được biết thủ trưởng có công trình viết lách
liệu tìm đọc ngay một bản tổng kết in
Gặp thủ trưởng anh tròn xoe đôi mắt
và tán luôn giọng mơn trớn thật êm:
- Tôi đã đọc bài tổng kết
Đúng một chương tiểu thuyết!
Đồng chí làm thơ hẳn thi tứ tràn trề!
Tôi xin hỏi “Chống Đuy ring” do đồng chí viết?
Cuốn này viết được khá khá ghê
thủ trưởng để ý xếp anh vào loại khá
Mắt anh thấy thủ trưởng ngà ngà say
léo ngồi xe công, khách phụ nữ cả bầy
Viết lên báo tường anh tỏ lời căm phẫn
“Tiết kiệm xưa nay ba bảy đường tiết kiệm
Tiết kiệm thế này chẳng quá giễu trò hề
Thế này còn ra thể thống gì?!
Ai đời “xếp” lại lề mề xách cặp
cuốc bộ rũ chân hết công nọ việc kia”
Diễn tấn trò đời thế là anh vớ bở
thủ trưởng để ý xếp anh vào loại khá
Còn nếu anh không muốn làm dân nịnh
thì bản thân anh đừng làm thinh, ngậm miệng
thấy việc xấu xa, đừng bỏ quá làm ngơ
hãy làm ngược lại, đừng theo ý thơ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Maiakovsky » Tài liệu phổ thông cho những người học nịnh