25/09/2021 10:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Hạng Tư
贈項斯

Tác giả: Dương Kính Chi - 楊敬之

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2013 03:59

 

Nguyên tác

幾度見詩詩總好,
及觀標格過於詩。
平生不解藏人善,
到處逢人說項斯。

Phiên âm

Kỷ độ kiến thi thi tổng hảo,
Cập quan tiêu cách quá ư thi.
Bình sinh bất giải tàng nhân thiện,
Đáo xứ phùng nhân thuyết Hạng Tư.

Dịch nghĩa

Mấy lần được xem thơ ông, bài nào cũng hay,
Đức hạnh của ông còn tốt đẹp hơn thơ.
Nếu trong đời chưa hiểu tính tốt ẩn trong con người thế nào,
Đi đâu, hỏi ai, người ta cũng nói về Hạng Tư.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xem nhiều thơ, thơ đều trác tuyệt
Xét tác phong còn tốt hơn thơ
Thiện tâm nếu hiểu lơ mơ
Hỏi ai cũng chỉ Hạng Tư điển hình
Hạng Tư: thi nhân nổi tiếng đời Đường, đã để lại 96 bài thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Kính Chi » Tặng Hạng Tư