04/07/2022 07:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh hùng gì anh hùng rơm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 00:03

 

Anh hùng gì anh hùng rơm,
Ta cho mớ lửa hết cơn anh hùng.
Khảo dị:
Anh hùng là anh hùng rơm,
Đốt cho mồi lửa mất cơn anh hùng.
Anh hùng là anh hùng rơm,
Tao cho mớ lửa mất cơn anh hùng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh hùng gì anh hùng rơm