25/01/2020 20:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người ngoan lên bãi hái chè

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:32

 

Người ngoan lên bãi hái chè,
Hái dăm ba lá xuống khe ta ngồi.
Chim khôn chết mệt vì mồi,
Người khôn chết mệt vì lời nhỏ to.
Chim khôn tránh lưới mắc dò,
Cá khôn tránh mãi, lững lờ mắc đăng.
Người ngoan yêu đến tôi chăng?
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Người ngoan lên bãi hái chè