27/11/2021 21:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 4 (Nhật xuất Tam Can xuân vụ tiêu)
竹枝詞九首其四(日出三竿春霧消)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2006 14:11

 

Nguyên tác

日出三竿春霧消,
江頭蜀客駐蘭橈。
憑寄狂夫書一紙,
家住成都萬里橋。

Phiên âm

Nhật xuất Tam Can xuân vụ tiêu,
Giang đầu Thục khách trú lan nhiêu.
Bằng ký cuồng phu thư nhất chỉ,
Gia trú Thành Đô vạn lý kiều.

Dịch nghĩa

Mặt trời mọc trên Tam Can, sương mù tan hết
Đầu sông khách đất Thục dừng mái chèo
Muốn gửi đến anh chồng cuồng điên một tờ thư
Nhưng ở Thành Đô nhà cách vạn dặm cầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mặt trời mọc đám sương sa
Đầu sông khách Thục nhẫn nha dừng chèo
Chồng điên ơi, em gửi theo
Tờ thư cách trở núi đèo Thành Đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Trúc chi từ cửu thủ kỳ 4 (Nhật xuất Tam Can xuân vụ tiêu)