29/09/2022 06:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo xuất Chương Nghi Môn Nguỵ Vũ Bình Đàm Chấn Phương Thẩm Khách Tử truy tống ư thập lý chi ngoại mã thượng lưu biệt kỳ 2
早出彰儀門魏禹平談震方沈客子追送於十里之外馬上㽞別其二

Tác giả: Tra Thận Hành - 查慎行

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2019 08:38

 

Nguyên tác

杏蕋開時柳葉新,
眼明差喜出紅塵。
京華回首無多戀,
萬叠西山幾故人。

Phiên âm

Hạnh nhị khai thì liễu diệp tân,
Nhãn minh[1] sai hỉ[2] xuất hồng trần.
Kinh hoa hồi thủ vô đa luyến,
Vạn điệp tây sơn kỷ cố nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu xanh hạnh nở mới nguyên,
Vui buồn cành lá tách miền phồn hoa.
Kinh đô ít luyến khi xa,
Tây sơn ngàn núi ấy là cố nhân.
[1] Chỉ mắt lá liễu nở to vào tiết thanh minh, theo tập tục người ta lấy cành liễu treo trước cổng nhà.
[2] Tức “sai túc tự hỉ” 差足自喜, tự an ủi rằng dầu sự việc có thể buồn nhưng cứ coi là chuyện vui để vui sống, cũng là một cách tự kỷ ám thị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tra Thận Hành » Tảo xuất Chương Nghi Môn Nguỵ Vũ Bình Đàm Chấn Phương Thẩm Khách Tử truy tống ư thập lý chi ngoại mã thượng lưu biệt kỳ 2