22/09/2021 02:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều xuống phố

Tác giả: Phạm Tâm An

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ...!!!... vào 25/04/2009 04:10

 

Lang thang
Mây khuất trời xa
Chiều nghiêng xuống phố
Nhạt nhoà bóng ai
Hoàng hôn ướt đẫm sông dài
Nỗi buồn nặng trĩu bờ vai héo gầy
Bụi đường bạc cả vòm cây
Khói xe lẩn khuất ám đầy không gian
Nhớ quê, lòng dạ chẳng an
Ta ngồi xếp chữ
Hồn tan vào chiều...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Tâm An » Chiều xuống phố