Cơn mưa lạc chiều nay đã tạnh
Phố lên đèn say mùa nô-en
Em quay lưng nhoà bóng đêm đen
Hạnh phúc hoá một màu bịa đặt.
***
Trời cuối năm đường về se sắt
Chiếc ôm xưa rơi rớt về đâu
Bông cúc sớm mai ủ rũ gục đầu
Tiếc thương ngày tháng cũ yêu nhau.
***
Chỉ còn anh, còn anh dài lâu
Gom kỷ niệm đã hoá niềm đau
Tình yêu giờ lỡ một nhịp cầu
Lời hò hẹn bạc đầu cũng mất.
***
Chỉ còn anh còn anh về sau
Mang hình bóng xưa đã rách nhàu
Niềm tin nào như ngày thơ ấu
Đừng bao giờ nói chuyện trầu cau.
***
Thôi xin người, người hãy rời mau
Tôi xin người, người nhớ kiếp sau
Đừng lầm lỡ để rồi mất nhau
Đừng hờ hững để rồi đớn đau.