Hãy tin tưởng
Tin tưởng cuộc đời
Tin cả niềm đau
Nó phải đến
Bắt buộc phải đến
Vì nếm trải đắng cay mới được hưởng ngọt ngào.
Mới thấy những lao đao là có thật
Mới nhận ra mình chẳng mất
bất kể điều gì…