Thôi thì tin ở hoa hồng
Sau bao nhiêu chuyện long đong
Thôi thì tin ở chính mình
Đừng mơ ước thứ viển vông.