Tôi thường đem những buồn vui
Buộc lên cái giậu mồng tơi bên thềm
Tôi mang về gối êm đềm
Ngủ trọn một giấc cho mềm môi em.