Cúc xanh lựa những bàn tay
Mùa thu ngập nắng loay hoay đi tìm.