Rồi cũng biết
Nỗi nhớ mình dài thế
Để đi qua biết bao mùa vui vẻ
Bao người đến rồi đi lặng lẽ
Vẫn thấy thiếu một lời nhắc khẽ
Trời lạnh rồi, giữ ấm nhé, nghe không!