Lòng như con thuyền nhỏ
Khao khát biển khơi xa
Em ở đâu bao la
Giữa bão giông và sóng