Em ạ,
Đời thì dài
Vòng tay và bước chân người thì ngắn
Niềm vui cũng ngắn
Sao cứ phải đổ lỗi cho nhau.

Niềm đau
không phải là quà tặng
chỉ có bờ vai và ánh nắng
chỉ có bông hồng màu trắng
là nên dành cho nhau.