Những năm tháng cũ
Người với người như gió thoảng qua
Em vội vã xa
Nắm cả trong tay mùa thu lá rụng.
Anh trồng khóm cúc
Nắng về trên góc vườn thổn thức
Mình chẳng còn nhau.
Mùa đông về hanh hao
Luồn tay vào tóc rối
Nhớ những điều em nói
Chuyện của chúng mình rồi sẽ chẳng về đâu.