Bỗng nhớ dáng xưa hiền như cỏ
Mong manh trên phố đi về
Bỗng nhớ đôi bàn tay thon nhỏ
Nhặt tóc rơi thơm say mê…