Mùa len lỏi
Bàn tay
Uống cạn một cơn say
Trầu thơm ngát
Nhỏ nhẻ hát
“Em về tinh khôi”
Run run bờ môi
Mằn mặn
Đâu phải nước mắt
Không phải mồ hôi
Nỗi buồn trôi
Tình tôi.