Hãy nói với tôi một điều gì đó được không?
Một điều gì đó thật vui,
dù chỉ là chuyện bịa
Một điều gì đó thật buồn,
dù chỉ là tô vẽ
Tôi không muốn đời mình chỉ nhàn nhạt
những điều chẳng đủ buồn,
chẳng đủ vui,
và cứ trôi đi lặng thầm suôn sẻ
những ngày đơn lẻ
một mầu.