Có một buổi chiều như thế
Ta chạy đua với mặt trời
Thành phố lạnh
Ngủ quên không nói cười
Em ngắt nhành phượng tím cả mắt người
bỏ vào trong túi áo...
Có một buổi chiều như thế
Bình yên sương phủ mặt hồ
Những ngọn sóng xô
Anh hút thuốc nhả nỗi buồn đặc quánh.
Có một buổi chiều như thế
ở trên đời
Cuốn sổ dần vơi
Em ép nhành hoa khô lưu giữ
Sau ngày mỏi mòn chờ đợi
Bàn tay người
Đã thơm ấm một bàn tay
Có một buổi chiều như thế
Ta thấy mình rất trẻ
Trên môi em...