Muốn rời đi
cứ rời đi
đừng làm cho Phố ngậm ngùi
chia ly

đi đi
em
nhẹ nhàng thôi
đừng nói
điều gì.