Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân ý (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Kẻ mi gái đẹp xinh màu lụa
Má phấn tô son bước khỏi rèm
Tự ái nhìn vào trong nước ấy
Cho ai tiếng ái bẻ hoa thêm?

Xuân tình tuyệt mỹ ôi thảnh thơi!
Gấp bội lời si với ý xuân
Lá liễu buồn lòng tơ thảm quá
Như tơ rối nhả quyện cùng tràn.

Ảnh đại diện

Xuân tình (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Lầu xanh nắng chiếu rèm châu ngọc
Thúc giục gương soi điểm phấn xuân
Chán việc yêu đương buồn gối chiếu
Cùng nhau dạo bước ao đài sang

Ngồi đây cỏ mịn vương tà áo
Với gấu quần va rụng cánh mai
Nhắn nhủ mai kia đừng thế nữa
Thỉnh riêng đàn, sáo hãy thi tài!

Ảnh đại diện

Vấn Kiều Trí Huyền (Đạo Hạnh thiền sư): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lăn lóc đời chưa rõ vàng thau,
Chân tâm chẳng biết ở nơi nào.
Mong người chỉ đích cùng phương tiện,
Thấy rõ “như như”, khỏi khổ đau.

Ảnh đại diện

Đề Bạch Hạc miếu (Vương Vụ Thành): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quân hùm mười vạn nổi uy linh,
Ngoài cõi Vân Nam khí thế kinh.
Sông tả bo bo sao khí phách?
Hạc kêu gió rít hoảng Tần binh.

Ảnh đại diện

Cửu biệt ly (Lý Bạch): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Mấy xuân chàng đi chẳng có về nhà
Năm lần đào đã nở hoa trước song
Huống chi là có thư và chữ gấm
Khi mở ra khiến lòng đau xót quá
Đứt ruột thay lòng như cắt như lìa
Tóc mây quên và tóc mây biếng chải
Buồn như gió luồn thổi tung tuyết trắng
Dương Đài năm trước đã gửi bức thư
Năm nay lại gửi thư càng giục giã
Gió đông ơi, mi vẫn là gió đông!
Vì ta, xin ngươi thổi mây về tây
Đợi mong mà cứ chẳng thấy người về
Rêu thì xanh, hoa thì rơi lặng lẽ.

Ảnh đại diện

Du Thái sơn kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Tháng tư lên núi Thái chơi
Trên sườn núi đá vua thời bước đi
Hàng vạn hốc, xe qua sá gì
Vòng quanh trở lại suối thì thào khe
Núi xanh vết ngựa trên bề
Đỉnh cao chót vót suối hề trút bay
Thông reo oán, dòng chảy dài
Non kia phía bắc lạ thay dáng hình
Sườn đông sụt lở nghiêng mình
Phiến đá cửa động như hình quạt che
Đất bằng, mây, sấm động nè
Phương trời cao vợi nhìn về Bồng Doanh
Khác chi đến chốn yên bình
Đài Kim một tiếng dài xinh cổng trời
Gió đâu vạn dặm thổi mời
Bốn năm tiên nữ xuống, người khoan thai
Trên thềm chín bậc liêu trai
Nhẹ nhàng cười mỉm cánh tay nõn nà
Rập đầu bái tạ tiên hoa
Hổ ngươi vì đã chưa là tiên nhân
Vũ trụ thu nhỏ bao phần
Rũ đi sạch hết những lần lo toan.

Ảnh đại diện

Ức Tần Nga (Lý Bạch): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Tiếng tiêu ấy mới vừa ngưng
Tần Nga mộng đứt vầng trăng lầu Tần
Lầu Tần chính nó chưa tan
Năm năm liễu thắm vẫn trăng thắm tình
Bá Lăng tiễn biệt xót mình
Lạc Du Nguyên tiết thu xanh trong ngần
Hàm Dương bặt lối bụi trần
Gió tây tàn khẽ Hán lăng thế này.

Ảnh đại diện

Độc bất kiến (Lý Bạch): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Con ai cưỡi ngựa trắng phau kìa?
Đã thành lính ải ở Hoàng Long
Tuyết dày ba trượng núi Thiên Sơn
Nào có phải lúc cứ xông pha
Xuân hoa huệ, nay thành cỏ thu
Ao quanh co giun dế nỉ non
Con thoi lạnh tiếng giục não nề
Phòng sầu trăng chiếu lại sương rơi
Năm cuối nào chàng vừa ly biệt
Cây đào ngang mày ngài em trồng
Nay đào đã cao trăm thước ấy
Hoa rơi mỏng mảnh cây khô cành
Cuối cùng còn riêng mình chẳng thấy
Lệ trên má một mình mình hay.

Ảnh đại diện

Đăng Nhạc Dương lâu (Trần Tú Viên): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu cao trăm thước ngất mây,
Gắng bệnh lên rừng thử rày ngắm trông.
Ngóng mắt khói xa biên cùng,
Động Đình lai láng trong lòng thảnh thơi.
Quạ chìm cửa động rừng khơi,
Rồng đánh giữa sóng trăng hơi lạnh lùng.
Lữ thứ biết tỏ ai cùng,
Mênh mông lau cỏ nước cùng bèo trôi.

Ảnh đại diện

Đề Phạm điện soái gia trang (Trần Thiên Trạch): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cầu bảy tám tầng thấp được xây,
Mầu xanh một dải nước đông, tây.
Nếu không phải ngắm tìm mai, đá,
Ai dễ vời quan Tể tướng đây?

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối