Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề Ông Mặc Đàm thiếu bảo Tiết Nghĩa từ (Trần Danh Án): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáu vua thờ, tóc bạc phơ,
Vua đi, nước loạn, sao người tiếc thân?
Bắc thành hăng hái chiếu vâng,
Đường Nam bụi cuốn, lệ hàng nhỏ rơi...!
Mạc cùng không đội chung trời!
Hổ đâu đất mới cho thời án không?
Hưng vong kim cổ theo dòng...
Trúc xanh còn bóng ánh lồng đỏ soi!!

Ảnh đại diện

Chu trung ngẫu chiếm (Trần Danh Án): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người chơi nước chảy nhạt tình,
Giặt ngay giải mũ đi mình chờ ai!
Cây ngang mặt sóng biếc dài,
Đầu non nước lộn gợn màu xanh rêu.
Chim sà muốn đậu đập chèo,
Lặng thinh hoa rỡn biển trào dâng nhanh.
Ai đem một khúc sông đầy
Quan hà rửa sạch muôn bầy dặm tanh!!

Ảnh đại diện

Vĩnh Thông đồn trấn (Bùi Hữu Nghĩa): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu cao mình tựa, ý lo ra,
Trời trong, đồng ruộng, cỏ mượt mà.
Cánh buồm mưa lướt nơi thôn vắng,
Ngoài núi xe về khói cây xa.
Trong sắc chiều nhà tựa luỹ trúc,
Lên đường thuyền chở hát vang ca.
Thân trai hơn được người đắc chí,
Trấn ải năm dài, mãi biệt nhà.

Ảnh đại diện

Tức sự (Bùi Hữu Nghĩa): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nên hư việc thế biết đâu cùng,
Ngõ quê nương náu mãi bên trong.
Tàn ca mấy khắc đêm mưa mãi,
Hồ rượu chuốc xong đầy gió sông.
Bỗng thấy soi gương râu điểm bạc,
Xem hoa thư thả mặt thêm hồng.
Ước gì sông núi như ngày cũ,
Ta say tràn đất một thi ông.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]