Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhạn tự (Phạm Nhân Khanh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thu muộn nước đồng lạnh sớm sinh,
Xa bên trời chữ nhạn giăng hình.
Mang theo mưa bay nước nghìn giọt,
Nổi dậy mây tầng sương tiếng tinh.
Thảo chữ mấy hàng xông đến gió,
Thư nhà nửa bức theo trăng về.
Cười ta không chí như Thương Hiệt,
Chim dấu đầy trời chẳng biết tên.

Ảnh đại diện

Hỗ bái Sơn Lăng hồi kinh (Phạm Nhân Khanh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông tuần xong trở về xe loan,
Chín cửa gậy tiên vua rước sang.
Cờ tựa mây vần rồng biến động,
Gươm như sao chuyển ngọc nghiêm trang.
Hiếu tâm thấu đến thời Nghiêu rộng,
Nhân hậu thêm sâu đất Vũ tràn.
Tiến sĩ tiểu thần đi hộ giá,
Cam tuyền bài phú dâng long nhan.

Ảnh đại diện

Xuân giao vãn hành (Nguyễn Tử Thành): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều tà dừng ngựa quán bên đình,
Múc nước suối trong rửa rượu quỳnh.
Đây đó rực hồng xuân điểm xuyết,
Núi liền đồng nội ngát đồng xanh.
Hứng thi lộ ra cảnh ngâm đẹp,
Mây vắng ánh trăng dọi xuống mành.
Xa cách nhà dân chùa ngủ tạm,
Bên đèn ngồi kể chuyện bình sinh.

Ảnh đại diện

Tích xuân (Nguyễn Tử Thành): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng oanh vắng lặng bướm vừa tàn,
Dè xẻn thần hoa với thế gian.
Hương ngát không còn len giấc mộng,
Ngày xuân chín chục giọt mưa tan.

Ảnh đại diện

Sơ xuân (Nguyễn Tử Thành): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng chạp mai tàn tuyết lả bay,
Người già thời tiết thấy kinh thay.
Nhà ai mé nước, xanh dương liễu,
Phòng khách mùa mưa, sáng tối bày.
Xuyên thấu chòm hoa ong lấy mật,
Mang theo phấn nhẹ bướm vờn bay.
Dạo vườn danh tiếng ngoạn xem cảnh,
Đua nở trăm hoa đẹp mọi loài.

Ảnh đại diện

Cố viên (Nguyễn Tử Thành): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió tây mái tóc động lay hoa,
Chức bạc giữ chân khổ nhớ nhà.
Day dứt ý về, thu thắm đẹp,
Nụ hoa chưa nở, hạt sương sa.

Ảnh đại diện

Chu trung vãn diểu (Nguyễn Tử Thành): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa trông bốn biển sạch phong trần,
Ngoảnh Bắc sơn hà nào thấy xuân.
Mây mảnh đổi hình nhiều gió thổi,
Tạnh mưa trăng sáng đẹp muôn phần.
Vị, Kinh trong dạ đều phân biệt,
Hà, đẩu trên đầu cũng cách tân.
Xanh nhặt thu hồng dồn ngọn bút,
Trên thuyền ngồi lặng, dạ phân vân.

Ảnh đại diện

Vãn tư đồ Văn Huệ Vương (Nguyễn Sưởng): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lời nguyền tuy kết cùng sơn lâm,
Trông đợi quá sâu của vạn dân.
Mơ muối chỉ là cơn mộng ảo,
Đời người lạnh khổ đến nhiều năm.
Nước xưa để lại gỗ cây lớn,
Chỉ có non cao đàn đứt giây.
Nếu đúc tư đồ có thể được,
Hẳn trời không tiếc vàng làm ngay.

Ảnh đại diện

Túc Thứu thượng nhân thiền phòng (Nguyễn Sưởng): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã thăm khắp núi nổi danh miền,
Ở tạm gần đây tại Bạch Liên.
Có khách theo chơi người biết trước,
Về thơ cùng luận hai đêm liền.
Rau măng khí vị thơ không có,
Phong cách ngựa xe không nét riêng.
Mai sáng nẻo đường đầy cát bụi,
Nhớ về diện kiến Viễn công tiền.

Ảnh đại diện

Trùng đáo Quế Lâm Bích Động am lưu đề (Nguyễn Sưởng): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió vờn hoa biểu hạc lên tiên,
Mây phủ nhà tranh long mạch thiêng.
Nghĩ tới dân đen rầu đứt ruột,
Quỳnh Lâm trăng lạnh chuông khuya đêm.

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối