Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tiệp dư oán (Hoàng Phủ Nhiễm): Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa nồng đượm sắc Kiến Chương
Véo von tiếng sáo Chiêu Dương vọng về
Hỏi người vừa được ơn vua
Nét thanh mày liễu cũng thua đôi phần

Ảnh đại diện

Sơn quán (Hoàng Phủ Nhiễm): Bản dịch của Trương Việt Linh

Đìu hiu quán núi lạnh lùng
Vần mây lờ lững bâng khuâng sớm chiều
Ngoài sân sau trước vắng teo
Nắng tà soi bóng làn rêu xanh dờn

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]