Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Quy Tung Sơn tác (Vương Duy): Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông trong bao bọc ven rừng
Ngựa xe qua lại vô cùng ung dung
Nước trôi tựa vẻ hữu tình
Chim rừng như hẹn với mình về đây
Thành hoang nằm cạnh bến xưa
Trời chiều in bóng núi thu nhạt nhoà
Tung Sơn trùng điệp xa xa
Quay về đóng cửa lòng ta thanh nhàn

Ảnh đại diện

Quá Thuỷ Hoàng mộ (Vương Duy): Bản dịch của Trương Việt Linh

Mộ xưa thành biếc núi giăng
Cung sâu vắng vẻ tựa chừng đài son
Sao trời nhật nguyệt chia phân
Suối tuôn Hà Hán mở thông lối vào
Nào người mong vượt biển sâu
Không xuân cánh nhạn về đâu bây chừ
Thông reo lòng thấy ngẩn ngơ
Tiếng than người trước bây giờ còn nghe

Ảnh đại diện

Quá Lý Tiếp trạch (Vương Duy): Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa nhàn cỏ thu biếc
Suốt ngày không ngựa xe
Khách thăm trong ngõ chật
Chó sủa ngoài rừng thưa
Tóc xoã trâm chưa giắt
Sách đọc tay đang cầm
Ta bạn chung một ý
Lạc đạo sống an bần
Nghi Thành xong cuộc rượu
Lạc Dương về mau chân

Ảnh đại diện

Đề tự bích kỳ 2 (Lã Quần): Bản dịch của Trương Việt Linh

Sau rường không tổ yến
Trước sương biệt cánh bồng
Ước sao trong giấc bướm
Bay đến kiếm Quan Trung

Ảnh đại diện

Đáp Vi Chi (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Trương Việt Linh

Tôi đề thơ bạn kín bình phong
Bạn chép thơ tôi kín vách tăng
Chẳng biết nơi đâu mình gặp gỡ
Bèo trôi hai lá biển muôn trùng

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]