Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Vịnh Triệu Ẩu (Dương Bá Trạc): Vịnh Bà Triệu

Đề nghị sửa cả bản của Dương Bá Trạc và Tản Đà như sau:

Mê Linh khuất bóng nghĩ mà coi,
Bà Triệu, gái đây, phải tướng còi?
Vùng vẫy non sông ba thước vú,
Xông pha trận mạc một đầu voi.
Duyên trần chẳng nghĩ lòng cao cả,
Nợ nước sao đành phận nhỏ nhoi.
Thua được cũng cho Ngô bẽ mặt,
Lam Sơn, gái nhá, chẳng hề hoi.
Ảnh đại diện

Khúc Trì (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Huyền Lâm

Nắng hạ bao giờ giữ được hương
Hẹn ai ánh nguyệt đẹp phi thường?
Chuông ngưng, trống lặng sầu trong dạ
Nến tắt, đèn lu lại cách biệt buồn
Che mũ bước đi sông cuộn chảy
Quay đầu nhìn lại liễu tơ vương
Hoàng hôn hay có chiều ly biệt
Đâu phải cầu sông mới tiễn đường.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]