Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoa Tử cương (Bùi Địch): Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời chiều phơ phất gió thông
Thớt thưa ngọn cỏ hạt sương, nẻo về
Nắng vàng rọi dấu lối đi
Lá rừng thi thoảng nhẹ lay vào quần
Ảnh đại diện

Cảm tác (Lương Ngọc Quyến): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bể học sách đàn trải bấy lâu,
Tù Nam ngoảnh lại nghĩ mà đau.
Trăm năm đất tổ về Tây lỗ,
Bảy thuớc thu tàn mặc nước sâu.
Bạn tốt đời nay sao chẳng gặp,
Kiếp sau thề báo mối thù nhà,
Hồn ta gặp được vua Lê Lợi,
Quyết mượn oai linh chém Pháp đầu.
Ảnh đại diện

Hạ đệ hậu thướng Vĩnh Sùng Cao thị lang (Cao Thiềm): Bản dịch của Trương Việt Linh

Đào biếc trời xanh sương khói nhạt
Bên mây hạnh đỏ rạng dương hồng
Bến thu đã thấy phù dung nở
Đâu oán hờn chi ngọn gió đông

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]