Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cao Quán cốc khẩu chiêu Trịnh Hộ (Sầm Tham): Bản dịch của Giản Chi

Lại hang Cao Quán tìm nhau
Sơn trai quạnh quẽ anh đâu có nhà
Mưa chiều đỏ rực màu hoa
Cây hồ hơi ấm chan hoà mây xuân
Ngõ vào thưa thớt dấu chân
Đỉnh cao huơu xuống bên sân từng bầy
Xiêm áo ấy, gối chăn này
Một màu núi biếc phủ đầy hơi sương

Ảnh đại diện

Thục đạo hậu kỳ (Trương Duyệt): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng khách tranh đua với đất trời,
Hành trình đi đến định xong rồi.
Gió thu sao chẳng đợi nhau đến,
Sẽ đến Lạc Dương thành trước thôi.

Ảnh đại diện

Phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ” (Ngô Hoán): Bản dịch của Lâm Giang

Ai sánh cùng ta chí dọc ngang
Hồn quê đành gửi đám mây ngàn
Tù và đêm gió thê lương réo
Canh lạnh mưa thu lác đác đan
Góc biển mịt mờ thư nhạn vắng
Trong mơ bịn rịn hợp gương oanh
Việc công đắp đổi xin chăm chỉ
Sớm tối lai Kinh xiết hỷ hoan

Ảnh đại diện

Đề dã thự (Trần Quang Khải): Bản dịch của Đất Văn Lang

Cảnh quê, nhà mới đẹp vô ngần
Mận trĩu đào thơm bốn tiết xuân
Một tiếng sáo trâu, lầu, trăng sáng
Vài manh áo lá, ruộng, mây xanh
Đê dài ruột hoẵng xuyên đường cái
Suối rẽ đuôi chim ngáng bụi trần
Thần thánh kề tai nhau khẽ dặn
Nơi này thoáng đãng để nương thân!

Ảnh đại diện

Đề Bạch Mã từ (Trần Quang Khải): Bản dịch của Đất Văn Lang

Xưa nghe họ bảo đại vương linh
Giờ mới hay rằng quỷ cũng kinh
Lửa táp ba bề chưa xém cổng
Gió xô một trận chẳng rung mình
Chỉ huy yêu quái ba ngàn đứa
Trấn áp tà ma mấy vạn binh
Kính mượn chút uy trừ giặc Bắc
Sai ngay trời đất sớm an bình!

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]