Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Niệm tích du kỳ 3 (Đỗ Mục): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lý Bạch đề thơ chùa Thuỷ Tây,
Đá lớn xen giữa lầu với cây.
Nửa say nửa tỉnh chơi ba bữa,
Hoa nở trắng hồng rừng mưa mây.

Ảnh đại diện

Nhuận châu kỳ 1 (Đỗ Mục): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn dặm thu, hướng về Ngô đình,
Từng hát bài ca thật diễm tình.
Chùa phủ rêu xanh không người viếng,
Vẫn nhiều quán rượu bên sông xanh.
Nam triều thoáng đạt hơn đời Hán,
Thương cho Đông Tấn quá phóng tình.
Trăng sáng ngỡ Hoàn Y tại thế,
Thổi "Xuất tái" nghe lòng sầu kinh.

Ảnh đại diện

Ngụ đề (Đỗ Mục): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nâng chén rượu lên cứ say nhầu,
Đứng trước hoa đừng tiếc ngắm lâu.
Trong ba vạn sáu ngàn ngày đó,
Một nửa khổ thân, một nửa sầu.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]