Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài thơ)
[1]

Lâu thượng

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
4 trả lời, 961 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/04/2014 14:36

Tái thụ Liên châu chí Hành Dương thù Liễu Liễu châu tống biệt

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
5 trả lời, 918 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 29/10/2016 13:15

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài thơ)
[1]