Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Đề kiếm

15.00
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ làm sau khi thành công và làm quan ở triều
6 trả lời, 6670 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2005 19:30

Hạ quy Lam Sơn kỳ 1

11.00
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ làm sau khi thành công và làm quan ở triều
6 trả lời, 4319 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/04/2007 11:50

Hạ quy Lam Sơn kỳ 2

23.50
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ làm sau khi thành công và làm quan ở triều
6 trả lời, 3672 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/07/2005 12:07

Hoạ Tân Trai vận

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ làm trong khi chưa thành công
6 trả lời, 3324 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/04/2007 14:33

Ký hữu (I)

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ làm trong khi chưa thành công
9 trả lời, 5091 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/07/2005 11:45

Lam Quan hoài cổ

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập
5 trả lời, 5415 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/04/2007 18:11

Lâm cảng dạ bạc

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ làm trong khi chưa thành công
6 trả lời, 3685 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/04/2007 18:13

Loạn hậu cảm tác

15.00
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ làm trong khi chưa thành công
7 trả lời, 5352 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/07/2005 12:23

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối