Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Biệt chư sơn

Việt Nam » Nguyễn » Doãn Uẩn
3 trả lời, 1119 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/07/2012 10:38

Cung hoạ ngự chế thị chư văn thần nguyên vận

Việt Nam » Nguyễn » Bùi Văn Dị
1 trả lời, 373 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/08/2014 21:36

Cung yết Lê Thái Tổ lăng, bái đề

Việt Nam » Nguyễn » Bùi Văn Dị
3 trả lời, 900 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/10/2009 02:47

Dự đại phá Hoằng Thao chi kế

Việt Nam » Ngô, Đinh, Tiền Lê » Ngô Quyền
2 trả lời, 2058 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2008 09:18

Đạm nhiên

Việt Nam » » Trí Thiện thiền sư
4 trả lời, 1796 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/06/2008 11:08

Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn

33.00
Việt Nam » Ngô, Đinh, Tiền Lê » Pháp Thuận thiền sư
8 trả lời, 16743 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/04/2006 02:13

Đề Tào Tháo chi mộ

Việt Nam » Nguyễn » Bùi Ân Niên
4 trả lời, 2613 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/09/2007 14:57

Hoá vận

Việt Nam » » Y Sơn thiền sư
4 trả lời, 1313 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/06/2008 09:15

Ký Đỗ Ngân

23.00
Việt Nam » » Vạn Hạnh thiền sư
5 trả lời, 2190 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/07/2008 08:18

Ly hạ trùng dương cúc

Việt Nam » » Viên Chiếu thiền sư
4 trả lời, 3093 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/05/2006 17:18

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối