Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài thơ)
[1]

Đồng Thôi tải hoa tặng Nhật Bản sính sứ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lưu Trường Khanh
5 trả lời, 1783 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/04/2014 09:30

Quá Trịnh sơn nhân sở cư

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lưu Trường Khanh
12 trả lời, 3334 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/11/2008 02:58

Sống thiền

14.00
Việt Nam » Hiện đại » Tuệ Thiền » Đường về minh triết (2007)
3 trả lời, 2350 lượt xem, 0 người thích
Do Bích La gửi ngày 13/04/2019 14:41

Tặng Vi thượng nhân

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lưu Trường Khanh
5 trả lời, 1856 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/07/2014 16:42

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài thơ)
[1]