Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Bất giác nữ đầu bạch

Việt Nam » » Giác Hải thiền sư
4 trả lời, 1845 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/06/2008 11:52

Cửu biệt ly

644.81
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
13 trả lời, 18181 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 22:07

Du Thái sơn kỳ 1

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
3 trả lời, 2395 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 27/02/2016 15:21

Đề Bạch Hạc miếu

15.00
Việt Nam » Trần » Vương Vụ Thành
3 trả lời, 1044 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/07/2008 22:27

Độc bất kiến

13.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
7 trả lời, 7192 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 10:01

Lâm Động Đình (Vọng Động Đình hồ tặng Trương thừa tướng)

13.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Mạnh Hạo Nhiên
9 trả lời, 4336 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 10:08

Ngôn hoài

64.33
Việt Nam » » Không Lộ thiền sư
14 trả lời, 26613 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/06/2005 21:58

Ngư nhàn

63.83
Việt Nam » » Không Lộ thiền sư
12 trả lời, 21372 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/06/2005 21:59

Quá cố Hộc Tư hiệu thư trang kỳ 2

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
2 trả lời, 596 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/04/2015 22:27

Quá khách tương tầm

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 664 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/05/2015 21:57

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối