Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]

Đại tặng viễn

11.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
4 trả lời, 5344 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/05/2007 19:33

Đáp Hồ Châu Ca Diệp tư mã vấn Bạch thị hà nhân

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
7 trả lời, 6872 lượt xem, 0 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 07/03/2007 14:05

Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
21 trả lời, 12737 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:23

Đăng Tân Bình lâu

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
6 trả lời, 1928 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 06/03/2014 16:18

Một lối đi trong vườn Luxembourg

Pháp » Gérard de Nerval
3 trả lời, 1013 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/06/2012 21:59

Phụng tặng Vương trung doãn Duy

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
4 trả lời, 718 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/03/2015 18:18

Quy yến

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
3 trả lời, 876 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/03/2015 15:34

Sơn tự (Dã tự tàn tăng thiểu)

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
3 trả lời, 759 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/03/2015 15:22

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]