Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]

Ánh trăng

4774.12
Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Mẹ và Em (1987)
Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Ánh trăng (1984)
Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Cát trắng (1995)
15 trả lời, 839351 lượt xem, 35 người thích
Do kẻ thích làm thơ gửi ngày 04/04/2006 14:06

Cây dừa

2374.29
Việt Nam » Hiện đại » Trần Đăng Khoa » Góc sân và khoảng trời (1968)
5 trả lời, 330627 lượt xem, 30 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/04/2006 02:26

Không bao giờ mong đợi

Canada » Leonard Cohen
1 trả lời, 66 lượt xem, 0 người thích
Do Minh Sơn Lê gửi ngày Hôm qua 16:50

Làm ơn trả lại cho tôi

Canada » Leonard Cohen
1 trả lời, 65 lượt xem, 0 người thích
Do Minh Sơn Lê gửi ngày Hôm qua 15:17

Thái vi 1

15.00
Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Nhã » Tiểu nhã » Lộc minh chi thập
3 trả lời, 3731 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/12/2015 14:17

Thái vi 2

Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Nhã » Tiểu nhã » Lộc minh chi thập
3 trả lời, 1462 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/12/2015 14:19

Thái vi 3

Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Nhã » Tiểu nhã » Lộc minh chi thập
3 trả lời, 1526 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/12/2015 14:22

Thái vi 4

15.00
Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Nhã » Tiểu nhã » Lộc minh chi thập
3 trả lời, 1464 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/12/2015 14:24

Thái vi 5

Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Nhã » Tiểu nhã » Lộc minh chi thập
3 trả lời, 1165 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/12/2015 14:27

Thái vi 6

15.00
Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Nhã » Tiểu nhã » Lộc minh chi thập
3 trả lời, 4522 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/12/2015 14:29

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]