Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]

Biệt Thường trưng quân

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 759 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/04/2015 06:29

Bình tích kỳ 1

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
4 trả lời, 832 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/04/2015 14:08

Bình tích kỳ 2

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
5 trả lời, 978 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/03/2014 21:33

Bình tích kỳ 3

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
4 trả lời, 791 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/04/2015 14:10

Bốc cư (Hoán Hoa lưu thuỷ thuỷ tây đầu)

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
5 trả lời, 1663 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/02/2012 15:30

Bốc cư (Quy tiện Liêu Đông hạc)

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 825 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/04/2015 18:29

Bồi Bá trung thừa quan yến tướng sĩ kỳ 1

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 753 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/05/2015 21:06

Hoạ Hưng Trí thượng vị hầu

Việt Nam » Trần » Tuệ Trung thượng sĩ
5 trả lời, 1986 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/09/2008 21:47

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]