Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Đề Trịnh huyện đình tử

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
4 trả lời, 698 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/03/2015 18:42

Hàn Giáp

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
4 trả lời, 1542 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/01/2010 02:04

Hí tặng Văn Hương Tần thiếu phủ đoản ca

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
4 trả lời, 1090 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/01/2014 14:48

Hữu hoài Thai châu Trịnh thập bát tư hộ Kiền

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
5 trả lời, 1827 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/01/2009 04:08

Khiển hoài (Sầu nhãn khán sương lộ)

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
6 trả lời, 1723 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/10/2008 20:50

Mái ấm

Việt Nam » Hiện đại » Tuệ Thiền » Đường về minh triết (2007)
1 trả lời, 74 lượt xem, 0 người thích
Do Bích La gửi ngày 12/04/2019 19:35

Nguyễn Tự Cường

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hà Nhậm Đại » Lê triều khiếu vịnh thi tập
2 trả lời, 370 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/03/2018 17:54

Tặng biệt kỳ 1

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
14 trả lời, 3874 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/12/2005 02:06

Tặng biệt kỳ 2

15.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
16 trả lời, 5371 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/12/2005 02:07

Tặng Mai Danh Tông

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Ngũ Phúc
2 trả lời, 943 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/12/2013 13:44

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối