Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài thơ)
[1]

Bắc phong (Xuân sinh nam quốc chướng)

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
2 trả lời, 1507 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/05/2015 18:53

Độ giang

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 1050 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 14/04/2015 22:15

Hàn thực

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
4 trả lời, 1069 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/04/2015 21:56

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài thơ)
[1]