Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Chu trung vãn diểu

Việt Nam » Trần » Nguyễn Tử Thành
4 trả lời, 1061 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/07/2008 09:07

Độc “Sơn hải kinh” kỳ 1

Trung Quốc » Tấn » Đào Tiềm
1 trả lời, 31 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày Hôm nay 05:04

Đông chí

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
4 trả lời, 4920 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/09/2014 05:55

Hàm Dương thành đông lâu

Trung Quốc » Vãn Đường » Hứa Hồn
9 trả lời, 5166 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/10/2008 20:29

Huệ Nam điện

Việt Nam » Nguyễn » Khiếu Năng Tĩnh
2 trả lời, 724 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/04/2014 09:35

Hương Canh

Việt Nam » Nguyễn » Khiếu Năng Tĩnh
2 trả lời, 705 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/04/2014 07:42

Khát vọng

Việt Nam » Hiện đại » Trần Ninh Hồ » Thấp thoáng trăm năm (1996) » Viết trên cỏ cây
1 trả lời, 521 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/05/2010 08:14

Mạn thành nhất thủ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
13 trả lời, 2444 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/08/2005 10:03

Mẹ già như chuối ba hương

52.80
Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Ca dao về gia đình
4 trả lời, 15590 lượt xem, 3 người thích
Do @Lá@ gửi ngày 21/01/2008 13:29

Ngọc lâu xuân

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
4 trả lời, 2448 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 12:37

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối