Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài thơ)
[1]

Bả tửu vấn nguyệt

85.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
15 trả lời, 29736 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/04/2007 22:37

Biệt Đổng Đại kỳ 2

84.25
Trung Quốc » Thịnh Đường » Cao Thích
27 trả lời, 15152 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/08/2005 01:35

Khai song

Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
7 trả lời, 4734 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2005 22:55

Nguyệt dạ giang hành ký Thôi viên ngoại Tông Chi

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
2 trả lời, 3525 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/12/2006 14:09

Nhàn tự phỏng cao tăng

Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
2 trả lời, 986 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/07/2008 09:10

Nhất thế ca

Trung Quốc » Minh » Đường Dần
3 trả lời, 831 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 30/01/2019 07:58

Những cánh buồm

Pháp » Alphonse de Lamartine
1 trả lời, 56 lượt xem, 0 người thích
Do Minh Sơn Lê gửi ngày Hôm qua 19:01

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài thơ)
[1]