Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Cao Quán cốc khẩu chiêu Trịnh Hộ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Sầm Tham
1 trả lời, 32 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày Hôm nay 15:24

Đề dã thự

15.00
Việt Nam » Trần » Trần Quang Khải
11 trả lời, 3621 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/05/2006 04:14

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 19

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 43 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/03/2020 12:51

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 20

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 38 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/03/2020 12:52

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 21

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 30 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/03/2020 12:53

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 22

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 46 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/03/2020 12:55

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 23

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 35 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/03/2020 12:56

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 24

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 45 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/03/2020 12:57

Đề phiến kỳ 01

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 36 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/03/2020 11:43

Đề phiến kỳ 02

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 37 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/03/2020 11:45

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối