Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Cáo tật thị chúng

94.89
Việt Nam » » Mãn Giác thiền sư
17 trả lời, 54890 lượt xem, 46 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/03/2005 18:46

Đồng nhân phiếm chu du Tây Hồ

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Mạn hứng thi tập
3 trả lời, 904 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/10/2011 20:20

Khê Kiều khiển hứng

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Lưu lãm tập
5 trả lời, 872 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/10/2011 07:32

Liên đắc vũ

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Lưu lãm tập » Quyển 1
3 trả lời, 653 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày 27/12/2014 23:38

Mã Ngôi kỳ 2

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
10 trả lời, 2454 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/12/2005 13:05

Ngọc Trản trú tất chi dạ

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Lưu lãm tập
3 trả lời, 714 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/10/2011 19:32

Nhật ngọ để Ngọc Trản sơn hạ

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Lưu lãm tập
3 trả lời, 773 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/10/2011 19:54

Tảo thu phùng vũ

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Lưu lãm tập » Quyển 1
3 trả lời, 680 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày 27/12/2014 23:37

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối