Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài thơ)
[1]

Dựa hơi người áo tím làm thơ

15.00
Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Lưng nguyệt (2015)
0 trả lời, 556 lượt xem, 0 người thích
Do Hư Vô gửi ngày 22/07/2011 02:26

Đưa người sinh ly

Việt Nam » Hiện đại » Lâu Văn Mua » Tôi bay vào mắt em (2017)
0 trả lời, 52 lượt xem, 0 người thích
Do Kiều Thiên Hoa gửi ngày Hôm qua 06:42

Hạt sương

15.00
Việt Nam » Hiện đại » Lâu Văn Mua » Tôi bay vào mắt em (2017)
0 trả lời, 307 lượt xem, 0 người thích
Do Kiều Thiên Hoa gửi ngày 23/04/2018 11:45

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài thơ)
[1]