Trước đây trên Thi Viện, thành viên có thể gửi bài thơ theo 2 cách:
1. Chọn menu Tác phẩm thơ -> Gửi bài thơ... rồi chọn tác giả tương ứng
2. Vào xem tác giả tương ứng rồi chọn nút "Thêm bài thơ..." (nút thứ 4 từ trái sang, ngang hàng với tiêu đề tên tác giả).

Vì lý do số tác giả trong Thi Viện tăng lên nhiều nên khi làm theo cách thứ nhất, trang web tải về sẽ quá lớn khiến người dùng phải đợi lâu, nên cách thứ nhất đã bị bỏ. Từ nay trên Thi Viện, bạn chỉ có thể gửi thơ theo cách thứ hai.

Chú ý: bạn phải đăng nhập mới thấy xuất hiện nút "Thêm bài thơ..."

Đã được xem 538 lần, đăng bởi Vanachi vào 09/03/2007 15:10