Thi Viện trong thời gian vừa qua đã được chuyển sang một server khác được đặt tại Việt Nam. Với việc chuyển server này, Thi Viện sẽ không còn lo bị hạn chế truy cập như trước nữa.

Xin thông báo để mọi người cùng chia vui.

Đã được xem 1820 lần, đăng bởi Admin vào 15/03/2012 20:27