Thi Viện đã chính thức áp dụng việc tự động thêm "cờ" thông báo với "Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!" ở ngay trước bài những thơ mới gửi để đảm bảo tất cả các bài thơ không bị bỏ sót trong quá trình kiểm duyệt. "Cờ" này sẽ được tắt chỉ khi một trong các quản trị viên chủ động đánh dấu hoàn thành việc kiểm duyệt.

Cũng liên quan đến việc kiểm duyệt thơ, mong các bạn lưu ý tuân thủ những quy tắc dưới đây mà chúng tôi phải sửa rất thường xuyên khi kiểm duyệt bài gửi:

● Không viết hoa toàn bộ tên bài thơ, mà chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên của tên bài, trừ tên riêng. Ví dụ ĐÚNG: Tên bài thơ Tên Riêng. Ví dụ SAI: tên bài thơ, TÊN BÀI THƠ.

● Chỉ để phần nội dung bài thơ vào phần "Nội dung" mà thôi. Tất cả những thông tin phụ như chú thích, thời gian, địa điểm sáng tác, cũng như các thông tin liên quan khác xin hãy để xuống phần "Chú thích".

● Không ghi thêm tên tác giả ở đầu cũng như cuối bài thơ.

● Chúng tôi rất mong các bài thơ gửi lên được ghi rõ ràng nguồn gốc trích dẫn trong phần "Chú thích".
- Nếu bài thơ được lấy từ một trang web khác, ghi theo dạng:
Nguồn: địa chỉ cụ thể của trang web trích dẫn
- Nếu bài thơ được lấy từ sách giấy:
Nguồn: Tiêu đề cuốn sách, Chủ biên hoặc tác giả, Tên NXB, Năm xuất bản, Nơi xuất bản (nếu cần thiết)
- Nếu bài thơ được lấy từ báo hoặc tạp chí giấy:
Nguồn: Tác giả bài báo, Tên báo hoặc tạp chí, Số báo, Năm xuất bản, Nơi xuất bản (nếu cần thiết)

● Bài gửi cần được tuân thủ các quy tắc trình bày đối với văn bản tin học tiếng Việt:
- Các dấu câu (như . , : ? ! ;), được đánh ngay sau chữ mà KHÔNG có khoảng trắng nào. Nếu các dấu câu đó không nằm ở cuối dòng thì PHẢI thêm một dấu trắng sau dấu câu đó.
- Các dấu ngoặc đơn (), ngoặc kép "" phải bao liền chữ đầu tiên hoặc cuối cùng phần nội dung ở trong mà không thêm dấu trắng nào ở giữa. Ví dụ ĐÚNG: (chú thích), "lời trích dẫn". Ví dụ SAI: ( chú thích ), " lời trích dẫn ".

● Không thay đổi màu sắc, cỡ chữ, căn lề khi gửi thơ, và hạn chế dùng chữ in nghiêng/đậm.

Xin cảm ơn và mong các bạn lưu ý,
Thân mến.

Đã được xem 3207 lần, đăng bởi Vanachi vào 20/06/2008 00:31, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/08/2015 17:46