Những ngày vừa qua, Thi Viện đã thêm hệ soạn thảo trực quan WYSIWYG (What You See Is What You Get) giúp mọi người trình bày bài viết dễ dàng hơn khi gửi bài lên diễn đàn, và đổi bộ gõ tiếng Việt từ VietUni sang AVIM.

Hệ soạn thảo WYSIWYG gửi trực tiếp mã HTML, và chỉ được dùng khi gửi bài viết lên diễn đàn (không áp dụng cho gửi thơ). Để dùng nó, bạn hãy đăng nhập rồi chọn nó khi vào trang "Tuỳ biến cá nhân", nếu không hệ soạn thảo cũ dùng các thẻ của Thi Viện vẫn được dùng như cũ.

Bộ gõ tiếng Việt VietUni đã quá cũ và có lỗi không gõ tốt được tiếng Việt trong các trình duyệt không phải Internet Explorer, rất tiếc có vẻ như tác giả của nó không phát triển tiếp. Nay Thi Viện đã chuyển sang dùng AVIM, là một bộ gõ rất mới được viết bởi Đặng Trần Hiếu, và không gây lỗi trong các trình duyệt thông dụng.

Đã được xem 824 lần, đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 16:47, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/07/2007 16:49