Đăng ngày 22/10/2015 12:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/10/2015 15:35, số lượt xem: 404

Quán không mướn thợ, chẳng thuê thầy
Khiếm khuyết chắc nhiều, bởi tự xây
Kính bác ghé chơi, đừng đứng tỉa
Nhỡ em dính đạn, vợ la rầy

Ngày 18 tháng 7 năm 2015
    (03/6/Ất mùi)