(tặng Đà Nẵng)

...áp mặt ra mưa nhưng nàng không ướt
cảm nhận trong lớp kính mình đang mưa
người con gái chưa...
ướt tâm trạng ngoài nước....

cây khát khao trong mưa lá non tơ
còn ta lao đao trong cơn mưa tìm tình trú ẩn
trái tim lạnh
mình ướt toàn thân

tình yêu có khi nào bằng nước chảy
rộng và tràn như nước mưa
cây thưa vươn mình khao khát sống
ta vươn mình tìm ai...bên trong

mưa chảy dòng dòng ngoài lớp kính
có ta yêu như mưa
còn nàng im lặng
...nhìn mưa
...nhìn ta …yêu mưa