...em vấp
tôi lấp liếm
tình trên môi, thôi em giữ hộ tôi
đừng thắc mắc
nhắm mắt chắc thân thương
muôn phương bay bồng...
thần tiên
em thêm một lần vấp ngã
thà rằng tình cháy, thành tình tan
em mang vào ký ức, một lần say...
một lần yêu
tình yêu
một lần tuyệt vời...