là ánh nắng hôm nay, là bầu trời trong sáng
là vòng tay Việt Nam mời thế giới
đón mời người tới trong hoà bình ngày mai
là tương lai nụ cười trong sáng
là tình yêu trong em đang có
là con đường nối các đất nước
mặt biển hoà bình
nhấp nhô những con tàu khát vọng
biển Việt Nam ru em hạnh phúc
đứng lên dang đôi tay ra biển đón chào người đến
thế giới hoà bình ướm trọn trong bàn tay
nói với tất cả em là Việt Nam
nơi đến chỉ có niềm vui
nơi tới chỉ có hạnh phúc
bên em
lâu đài ước mơ
bình yên biển cả
cho em
hạnh phúc

Viết với mong muốn bình yên cho biển Đông