khi anh đi trong tay anh không có gì ngoài những vết chai xương thịt
những vết cũ của thời gian đã đi qua
một ngày nào đó rêu phong còn bám trên đất mẹ
anh trở về với suy nghĩ rất sâu
hãy làm điều gì đó cho quê hương
làm điều gì đó khi ánh dương còn chiếu trên mặt đất
những con sóng là niềm tin gắn bàn tay này thật chặt
sới cả cuộc đời
rèn sắt đồng thành kim
hãy làm điều gì đó cho quê hương
cho con đường lớn có tình yêu trong tim
đi tìm lý tưởng
hãy làm điều gì đó cho quê hương
khi nụ cười ở trên môi không còn thắm
khi mất mát đang còn đổ
những suy tính đặt sẵn còn nhiều âu lo
điều làm anh say không phải là ký ức
chút tình yêu nào còn trên trái đất
hãy làm điều gì đó cho quê hương
đổi cuộc đời đỏ thắm trên đôi môi
mang khát vọng biến thành sự thật
gom về mình hiến tặng sức mạnh
hãy làm điều gì đó cho quê hương
cho em
cho anh