Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 18/06/2014 08:53, số lượt xem: 267

Nếu tôi có lỡ làm bạn đau,
Xin đừng trách một vô tình thành thật..
Nếu trời trót lỡ thả riêng sầu,
Nắng có trốn qua một mùa lạnh giá
Hay một chiều mưa buồn tê buốt quá
Gió có hỏi thăm ai ngóng bên thềm..

Nếu tôi có lỡ làm bạn vui,
Xin đừng trách lòng còn vương lệ..
Xin đừng hỏi nụ cười sao chua thế
Hay mắt huyền vương vấn mãi câu thơ..

Nếu tôi có lỡ.. lỡ tiếng cười..
Trong một lúc pháo reo hồng ngõ nhỏ,
Trong một ngày em trong tay ai đó
Trong một lần gió bỏ lại câu thơ..