Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 24/07/2014 09:16, số lượt xem: 228

Trò chơi trốn tìm,
Cứ lòng vòng, mải miết mãi trong tim.
Ngân nga câu hát lý thương nhau
Mà cách chia bãi lau, bến nước.
Cứ mãi chơi trốn tìm,
Mải đuổi bắt khúc diêu bông..
Rồi chim sáo sang sông,
Rồi lá diêu bông..
Rồi trái mù u cũng chỉ còn là huyền thoại..