Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2020 23:26, số lượt xem: 218

Bóng nhỏ đường chiều

Người đi ngược lối mòn
gặp ai chung bước vội
chỉ một từ để hỏi
mà người đi mau mau

Những độ chiều về sau
vẫn chờ ai lối cũ
cả hồn thơ không đủ
dù một từ gọi em!

Gói cả một vùng thương
quân hành, anh nhịp bước
người trai xanh thuở trước
ngày về đã bao xuân

Ai đến nơi đợi chờ
chiều nghiêng nghiêng nắng đổ
lối mòn không đổi chỗ
đợi người đi ngang đây...

Nam Phong
Giật mình tỉnh giấc
Tuổi trẻ trôi qua mất rồi