15.00
Từ khoá: Yêu (53)
Đăng ngày 03/06/2016 13:04, số lượt xem: 568

Từ ngày gặp gỡ
Lòng đã thầm mơ
Đêm đêm nỗi nhớ vô bờ
Ta yêu từ thuở bao giờ đâu hay

Tình là men cay
Không uống mà say
Người ơi ta ước một ngày
Chung vầng trăng đợi nắm tay hẹn thề

Xóm 19 Xuan Lâm Nam Đàn Nghệ An