Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2019 22:45, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/07/2019 14:55, số lượt xem: 66

Đổi trắng thành đen sao có thể?
Lừa người chẳng những tự lừa thân
Đời thì hối hả người vô số
có biết bao sầu nữa thế nhân?

24/08/2017