Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2019 22:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi li ti vào 11/07/2019 23:00, số lượt xem: 46

Đổi trắng thành đen sao có thể ?
Lừa người chẳng những tự lừa thân
Đời thì hối hả người vô số
có biết bao sầu nữa thế nhân ?24/08/2017